anasayfa
1974 yılında, milli ekonomiye ve dış ödemeler dengesine faydalı ve bilhassa ihracata dönük yatırımlara önem vermek ve
bu arada yurt ekonomisi için faydalı sahalarda yabancı sermayenin yurda gelmesine yardımcı olmak ve
yine aynı maksatla teknik bilgi (Know-How), ünvan, alameti farika, ticari marka vesair sınai mülkiyete
konu olan haklar tesis veya temin etmek amacıyla kurulmuştur.
Her hakkı saklıdır. ÇELİK HOLDİNG A.Ş.
Web Tasarım: AdaNET